Tabela opłat dodatkowych - Net-rent

Tabela opłat dodatkowych

ZWROT, WYDANIE i DOSTAWA POJAZDU na terenie Warszawy
OPŁATA JEDNORAZOWA / Wydanie lub zwrot pojazdu w dni powszednie w godzinach 17:00 – 7:00
50 PLN
OPŁATA JEDNORAZOWA / Wydanie lub zwrot pojazdu w dni świąteczne
50 PLN
OPŁATA JEDNORAZOWA / Niezgłoszone najpóźniej dzień przez zwrotem pojazdu
opóźnienie zwrotu pojazdu przekraczające 60 minut
50 PLN
STAWKA ZA 1 KILOMETR / Wydanie lub zwrot pojazdu na terenie Warszawy
w dowolnym miejscu wskazanym przez Najemcę (na podstawie mapy Google)
1 PLN
OPŁATA JERNORAZOWA / Zestaw kabli rozruchowych
20 PLN
Dostawa pojazdu na lotnisko MODLIN / CHOPIN
0 PLN
PONADNORMATYWNE ZUŻYCIE POJAZDU
Opłata za każdy przekroczony kilometr
0,40 PLN
Zwrot brudnego pojazdu z plamami na tapicerce zdolnymi do usunięcia za pomocą podstawowych środków chemicznych
100 PLN
Zwrot brudnego pojazdu z wyczuwalnym zapachem wyrobów tytoniowych. Pranie tapicerki z dodatkowym ozonowaniem wnętrza pojazdu
250 PLN
Kompleksowe doprowadzenie pojazdu do stanu pierwotnego obejmujące czynności kosmetyczne lub blacharsko-lakiernicze powstałe w wyniku ponadnormatywnego zużycia pojazdu lub ponad ekspoloatacyjnym zużyciem pojazdu oceniane na podstawie podręcznika zwrotu pojazdów PZWiL
WYCENA
KARY EKSPLOATACYJNE
Złamanie zakazu opisanego regulaminem wypożyczalni
500 PLN
Zagubienie dokumentów rejestrowych pojazdu (dowód rejestracyjny / tablice)
500 PLN
Uszkodzony kluczyk rozruchowy lub obudowa / oporządzenie kluczyka
WYCENA
Zniszczenie opony z winy użytkownika
WYCENA
Nieuzasadnione użycie zestawu naprawczego
350 PLN
Nieuzasadnione użycie programu ASSISTANCE
500 PLN
Zamarznięcie kanałów dolotowych płynu spryskiwacza powstałe w wyniku złego eksploatowania pojazdu przez użytkownika
WYCENA
Nieuzasadnione niezgłoszenie szkody lub zdarzenia drogowego przez użytkownika pojazdu w ciągu godziny od jej powstania
500 PLN
Nie wezwanie Policji do zdarzenia drogowego bądź wypadku z udziałem innych użytkowników ruchu drogowego, pieszych, zwierząt oraz aktów wandalizmu
500 PLN
Nieautoryzowana wizyta w stacji serwisowej lub innej niż wskazana przez Najemcę
1000 PLN
Uniemożliwienie kontroli stanu i sposobu wykorzystania pojazdu
1000 PLN
Utrata gwarancji producenta z winy Najemcy
WYCENA
Zatankowanie do pojazdu niewłaściwego paliwa
WYCENA
Niezgłoszenie przedłużenia Umowy Najmu najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu
500 PLN
Obowiązkowe udostępnienie danych organom państwowym lub samorządowym
150 PLN
Call Now Button