Tabela opłat dodatkowych - Net-rent

Tabela opłat dodatkowych

ZWROT, WYDANIE i DOSTAWA POJAZDU na terenie Warszawy
OPŁATA JEDNORAZOWA / Wydanie lub zwrot pojazdu w dni powszednie w godzinach 17:00 – 7:00
50 PLN
OPŁATA JEDNORAZOWA / Opóźnienie w deklarowanym zwrocie pojazdu powyżej 30 min.
100 PLN
OPŁATA JEDNORAZOWA / Wydanie lub zwrot pojazdu w dni świąteczne
50 PLN
STAWKA ZA 1 KILOMETR / Wydanie w dowolnym miejscu wskazanym
przez Najemcę
4 PLN
OPŁATA JEDNORAZOWA / Deklarowany zwrot brudnego pojazdu
100 PLN
OPŁATA JEDNORAZOWA / Zwrot samochodu bez poinformowania Wynajmującego
300 PLN
OPŁATA JEDNORAZOWA / Niezabezpieczone pozostawienie kluczyków po zwrocie pojazdu
500 PLN
PONADNORMATYWNE ZUŻYCIE POJAZDU
Opłata za każdy przekroczony kilometr
1 PLN
Zwrot brudnego pojazdu / dotyczy nie zgłoszonego i nie wpisanego do umowy procesu doprowadzenia pojazdu do stanu z chwili wydania (wnętrze i zewnątrz)
300 PLN
Kompleksowe doprowadzenie pojazdu do stanu pierwotnego obejmujące czynności kosmetyczne lub blacharsko-lakiernicze powstałe w wyniku ponadnormatywnego zużycia
1000 PLN plus kwota wyceny
KARY EKSPLOATACYJNE
Złamanie zakazu opisanego regulaminem wypożyczalni
2000 PLN
Zagubienie dokumentów rejestrowych pojazdu (dowód rejestracyjny / tablice)
2000 PLN
Uszkodzony kluczyk rozruchowy lub obudowa / oporządzenie kluczyka
1000 PLN plus koszt produktu
Zniszczenie opony z winy użytkownika
1000 PLN plus koszt produktu
Zwrot pojazdu z wyczuwalnym zapachem wyrobów tytoniowych
1000 PLN
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt (dotyczy również przestrzeni ładunkowej)
1000 PLN
Nieuzasadnione użycie zestawu naprawczego
1000 PLN
Nieuzasadnione użycie programu ASSISTANCE
1000 PLN
Zamarznięcie kanałów dolotowych płynu spryskiwacza powstałe w wyniku złego eksploatowania pojazdu przez użytkownika
1000 PLN plus kwota wyceny
Niezgłoszenie nizwłoczne szkody lub zdarzenia drogowego Wynajmującemu oraz policji lub wzięcie przez Najemcę oświadczenia z miejsca kolizji zamiast poinformowania o zdarzeniu
1000 PLN
Zatajenie zdarzenia drogowego, zatajenie uszkodzenia pojazdu lub niezgłoszenie powstałej szkody lub uszkodzenia elementu w trakcie eksploatacji pojazdu
1000 PLN plus kwota wyceny
Nieautoryzowana wizyta w stacji serwisowej lub innej niż wskazana przez Wynajmującego
1000 PLN
Opłata za zwrot samochodu w miejscu innym niż uzgodniony w umowie najmu
1000 PLN
Opłata za procesowanie nieuzasadnionej reklamacji
500 PLN
Opłata za procesowanie mandatu / kary / zapytania / przesłanego przez organy / POLSKA
300 PLN
Opłata za procesowanie mandatu / kary / zapytania / przesłanego przez organy / ZAGRANICA
400 PLN
Opłata administracyjna za dotankowanie pojazdu (plus koszt paliwa)
100 PLN
Opłata administracyjna za sporządzenie kosztorysu / ponadnormatywne zużycie pojazdu
300 PLN
Opłata administracyjna za wysłanie wezwania do zapłaty
200 PLN
Call Now Button