RODO - Net-rent

RODO

WITAMY NA STRONIE WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WWW.NET-RENT.COM.PL

SERWISU NALEŻĄCEGO DO: NET-RENT Sp. z o.o.

Prezentowana tu Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest NET-RENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa NIP: 5213600560 REGON: 142906800 KRS: 0000384180

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwanym dalej „RODO”). W związku z tym informujemy, iż: Ochrona danych odbywa się zgodnie z prawem, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dbamy o prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Administrator Danych


Właściciel strony internetowej jest administratorem przekazanych danych osobowych. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
Dane osobowe przetwarzane są:
• zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
• zgodnie ze wdrożoną Polityką Prywatności

Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?


Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, np. dostawcom usług IT, którzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Co to są pliki cookies i do czego służą?


Pliki cookie — czyli “ciasteczka” to niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki cookies umożliwiają personalizowanie strony, czyli wyświetlają reklamy stosowne do naszych preferencji, pomagają administratorom uzyskać statystyki dotyczące korzystania z serwisów. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie i zarządzanie plikami cookies


Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”.
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce może być utrata możliwości korzystania z serwisu lub pogorszenie ogólnej funkcjonalności strony www.net-rent.com.pl

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych


Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń, oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

Zmiany Polityki Prywatności

NET-RENT Sp. z o.o. jest uprawniony do wprowadzania zmian przedstawionej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji zmianie ulegnie data ostatniej aktualizacji na wstępie Polityki. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Kontakt z administratorem danych: biuro@net-rent.com.pl 

Call Now Button